Publication details

Prostorová zkušenost těla na elektrickém invalidním vozíku

Title in English Spatial experience of the body on the electric wheelchair
Authors

OSMAN Robert

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek vychází z dlouhodobého výzkumu s uživateli invalidních vozíků s diagnostikovanou svalovou dystrofií. „Odlišnost“ těl je svázána s odlišným vnímáním, prožíváním i před-stavováním prostoru. Prostorová zkušenost je tak úzce spojena s konkrétními možnostmi těl, prostřednictvím kterých je nabývána. Pohyblivost určitých částí těl, rychlost pohybu či postupný úbytek kosterní svaloviny představují dimenze zkušenosti s prostorem. Příspěvek se zaměřuje na problematiku komunikace této odlišné prostorové zkušenosti. Používané metody pozorování, mentálního mapovaní a semistrukturovaných rozhovorů dosáhly v případě tělesné zkušenosti na hranice svých možností. Otázka, na kterou se příspěvek snaží odpovědět, má tedy ryze metodický charakter. Jakými postupy zprostředkovat prostorovou zkušenost odlišných těl, tedy prostorovou zkušenost osob s diagnostikovanou svalovou dystrofií využívajících při svých každodenních aktivitách technologie elektrického invalidního vozíku. Příspěvek představí metodu inscenace pozměněné tělesné situace, která spočívá v používání elektrického vozíku samotným výzkumníkem. Prezentovány budou zkušenosti z týdenního života na elektrickém vozíku, respektive výhody a nevýhody použití této metody.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info