Publication details

Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi

Investor logo
Authors

SIROVÁTKA Tomáš HORÁK Pavel HORÁKOVÁ Markéta HORA Ondřej SUCHANEC Miroslav RÁKOCZYOVÁ Miroslava

Year of publication 2014
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Kniha se zabývá na základě originálních výzkumů hodnocením politiky zaměstnanosti v České republice v letech 2008 až 2013. Celkově se česká politika zaměstnanosti v této době vzdalovala trendům, jež jsou dlouhodobě v této oblasti v Evropě a mimo ni prosazovány. Celkově tak naše zjištění vybízejí k zamyšlení nad zkušeností s uplatňováním aktivní politiky zaměstnanosti a k přehodnocení jejího celkového směřování.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info