Publication details

Koniec ľudskej prirodzenosti

Title in English End of Human Nature
Authors

SZOMOLAI Roman

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Prečo je problém vylepšiť ľudský genóm? Prečo je problém zmeniť človeka? Tieto a ďalšie otázky sú už dlhšiu dobu stabilnou súčasťou debát v bioetike. Často sa ale v rámci týchto debát objavuje argument „ľudskej prirodzenosti“. Príspevok bude analyzovať tento argument. Cieľom je preukázať, že ľudská prirodzenosť by už naďalej nemala byť pokladaná za esenciálnu kategóriu v bioetických debatách, a preto by na jej základe nemali byť budované normatívne pravidlá ohľadom budúcnosti ľudstva.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info