Publication details

Plod a plodenství: pracovní list

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pracovní list byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků základních škol a studenty nižšího stupně víceletých gymnázií. Skládá se z pěti učebních úloh, ve kterých je nastíněn význam plodu, stavba plodu, rozlišení mezi plodem, plodenstvím a souplodím a také klasifikace plodů. Při navrhování jednotlivých úloh byl důraz kladen na pochopení a použití znalostí a vědomostí v praxi. Pro lepší názornost jsou součástí pracovního listu také autorské fotografie umožňující zprostředkované pozorování vybraných přírodnin. Kromě využití celého pracovního listu, je možné použít učební úlohy také jednotlivě například při samostatné práci žáků nebo domácí přípravě. Jejich vypracování je založeno především na použití již osvojených poznatků, některé úlohy (4 a 5) však mohou být řešeny i na základě práce s literaturou, případně jinými informačními zdroji.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info