Informace o publikaci

Plod a plodenství: pracovní list

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2014
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní list byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků základních škol a studenty nižšího stupně víceletých gymnázií. Skládá se z pěti učebních úloh, ve kterých je nastíněn význam plodu, stavba plodu, rozlišení mezi plodem, plodenstvím a souplodím a také klasifikace plodů. Při navrhování jednotlivých úloh byl důraz kladen na pochopení a použití znalostí a vědomostí v praxi. Pro lepší názornost jsou součástí pracovního listu také autorské fotografie umožňující zprostředkované pozorování vybraných přírodnin. Kromě využití celého pracovního listu, je možné použít učební úlohy také jednotlivě například při samostatné práci žáků nebo domácí přípravě. Jejich vypracování je založeno především na použití již osvojených poznatků, některé úlohy (4 a 5) však mohou být řešeny i na základě práce s literaturou, případně jinými informačními zdroji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info