Publication details

Český masiv:pracovní list

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pracovní list je určen žákům devátých ročníků základních škol a studentům víceletých gymnázií. Tento soubor pěti učebních úloh byl vytvořen za účelem fixace poznatků týkajících se geologické stavby a vývoje Českého masivu. Pro lepší názornost bylo do pracovního listu zahrnuto také schematické znázornění blokové stavby spodního patra Českého masivu. Řešení jednotlivých úloh je založeno zejména na otevřených učebních úlohách, ve kterých žáci (studenti) doplňují informace do kontextu a to v rozličné podobě (do textu, do obrázku a do tabulky). Pro fixaci stěžejních poznatků o Českém masivu byl zvolen dichotomický typ učební úlohy. Klíčové události povariského vývoje Českého masivu si žáci zopakují v poslední učební úloze přiřazovacího typu. Vzhledem k mezioborovému přesahu učiva je možné pracovní list využít nejen při výuce přírodopisu (biologie), ale i zeměpisu (geografie).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info