Publication details

Čtvrtohory: pracovní list

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pracovní list přestavuje soubor sedmi učebních úloh, které byly vytvořeny za účelem procvičení poznatků týkajících se geologické minulosti Země konkrétně čtvrtohor. Učební úlohy byly navrženy tak, aby postihly celou šíři problematiky: vymezení pojmu čtvrtohory, časovou periodizaci, hlavní procesy na Zemi a složení bioty. Zadání učebních úloh bylo formulováno heterogenně. Zastoupeny jsou jak otevřené (doplňovací a produkční), tak uzavřené (uspořádací a přiřazovací) úlohy. Téma čtvrtohor přesahuje obsah vzdělávacího oboru přírodopis a nabízí tak prostor pro rozvoj mezipředmětových vztahů. V pracovním listu je rozvíjen zejména vztah přírodopisu se zeměpisem, dále také přírodopisu s dějepisem a přírodopisu s českým jazykem. List je možné využít, jak na základních školách (v 9. ročníku), tak na gymnáziích.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info