Informace o publikaci

Čtvrtohory: pracovní list

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2014
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní list přestavuje soubor sedmi učebních úloh, které byly vytvořeny za účelem procvičení poznatků týkajících se geologické minulosti Země konkrétně čtvrtohor. Učební úlohy byly navrženy tak, aby postihly celou šíři problematiky: vymezení pojmu čtvrtohory, časovou periodizaci, hlavní procesy na Zemi a složení bioty. Zadání učebních úloh bylo formulováno heterogenně. Zastoupeny jsou jak otevřené (doplňovací a produkční), tak uzavřené (uspořádací a přiřazovací) úlohy. Téma čtvrtohor přesahuje obsah vzdělávacího oboru přírodopis a nabízí tak prostor pro rozvoj mezipředmětových vztahů. V pracovním listu je rozvíjen zejména vztah přírodopisu se zeměpisem, dále také přírodopisu s dějepisem a přírodopisu s českým jazykem. List je možné využít, jak na základních školách (v 9. ročníku), tak na gymnáziích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info