Publication details

MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC

Authors

FEDORKO Michal PACÍK Dalibor VARGA Gabriel WASSERBAUER Roman GHAZAL Motasem NUSSIR Mohamed Ismail Abdo

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Urologické listy
Citation
Description Cílem článku je poskytnout přehlednou a co nejaktuálnější informaci o roli miRNA v patogenezi RCC a miRNA využitelných pro diagnostiku a stanovení prognózy RCC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info