Publication details

Hyperurikémie přispívá k rychlejší progresi diabetické choroby ledvin a k vyššímu výskytu závažné kardiovaskulární události u pacientů s diabetem 2. typu

Authors

PÁCAL Lukáš BARTÁKOVÁ Vendula KURICOVÁ Katarína NOVÁ Zuzana DVOŘÁKOVÁ Veronika ŠVRČKOVÁ Martina MALÚŠKOVÁ Denisa ŘEHOŘOVÁ Jitka SVOJANOVSKÝ Jan OLŠOVSKÝ Jindřich BĚLOBRÁDKOVÁ Jana KRUSOVÁ Darja KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Description Recentní výsledky ukazují, že zvýšená hladina kyseliny močové v séru (SUA) je asociována se zvýšeným rizikem vzniku diabetické choroby ledvin (DKD) u pacientů s diabetem typu 1. Zda je tomu tak i u diabetu typu 2 (T2DM) není jasné. Varianty v genech pro přenašeče kyseliny močové v ledvinách (SLC2A9, ABCG2) a ve střevě (ABCG2) ovlivňují SUA a byly asociovány s hyperurikemií a dnou. Ve vztahu k DKD zatím nebyly studovány. Cílem studie bylo zjistit, jaký vliv má iniciální hladina SUA a variabilita ve vybraných genech regulujících metabolizmus kyseliny močové na progresi DKD u pacientů s T2DM.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info