Publication details

VLIV PLAZMY BOHATÉ NA TROMBOCYTY, FIBRINU BOHATÉHO NA TROMBOCYTY A DERIVÁTU SKLOVINNÉ MATRIX V KOMBINACI S KOLAGENNÍ MEMBRÁNOU NA HOJENÍ ARTEFICIÁLNÍHO DEFEKTU. KLINICKÁ STUDIE NA KRÁLÍKOVI

Authors

HROMČÍK Filip VOKURKA Jan

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Práce srovnala vliv různých agens na hojení slizničního arteficiálního defektu. Lepší hojení pomocí přídavku PRP, PRF nebo EMD ke kolagenní membráně při ošetření slizničních lézí jsme neprokázali. Přínos této studie je zejména v tom, že srovnává jednotlivá agens současně přímo mezi sebou v rámci jednoho klinického pokusu. Náš výsledek lze obtížně porovnat s výsledky jiných autorů, kteří hodnotili efekt daných agens jednotlivě, na různých typech defektů (kostní, slizniční, gingivální, parodontální) i jejich velikostech, různých organizmech a s odlišnými protokoly přípravy PRP a PRF.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info