Publication details

Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech

Authors

SLANÝ Michal RESLOVÁ Nikol LAMKA Jiří BABÁK Vladimír LORENCOVÁ Alena

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Maso
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Zoology
Keywords food safety; zoonoses; serology; molecular diagnostics
Attached files
Description Toxoplasmóza zaujímá přední místo mezi alimentárními onemocněními způsobenými parazity. Vzhledem k výskytu původce toxoplasmózy u prasat představuje konzumace nedostatečně tepelně opracovaného vepřového masa zdravotní riziko. V České republice stále chybí ucelená data o výskytu T. gondii u prasat a dalších hospodářských zvířat. Cílem této studie bylo zjistit pomocí sérologické diagnostiky a specifické qPCR výskyt T. gondii u prasat domácích (n = 198) a prasat divokých (n = 396) chovaných v různých produkčních systémech. Výskyt T. gondii byl prokázán v domácích (27,6 %), ekologických (18,8 %) i konvenčních (3,3 %) chovech prasat i u prasat divokých (15,4 %). Molekulární detekce genotypu II naznačuje, že v České republice cirkuluje pouze jeden klonální typ T. gondii. Z výsledků studie je patrný četnější výskyt T. gondii v ekologických a domácích chovech prasat, ve kterých jsou zvířata chována v úzkém kontaktu s vnějším prostředím. Konzumace vepřového masa a masa divokých prasat představuje riziko infekce toxoplasmózou pro člověka, zejména při nedodržení správných hygienických a stravovacích návyků.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info