Publication details

Hydrodynamické testování hlubinných úložišť

Investor logo
Title in English Well test at the geological waste repositories
Authors

ŘÍČKA Adam

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Hlubinné horninové prostředí může být využito k ukládání radioaktivního odpadu či jiných vysoce toxických odpadů. Toto prostředí se většinou nachází v zóně proudění podzemních vod. Při výzkumu potenciálního uložiště, je tedy nutné určit prostorové schéma tohoto proudění. Proudění podzemních vod bývá obvykle ovlivněno přítomností heterogenit způsobených přítomností různých typů hornin, tvary jejich těles a tektonickými poruchami. K hlavním nástrojům používaným k identifikaci těchto heterogenit patří geofyzikální průzkum. Ten však spolehlivě neodhalí to, co je z hlediska proudění důležité a to hydraulickou spojitost puklinových sítí či případných více-zvodněných systémů. K tomu je vhodné využít metod hydrodynamického testování. Ty jsou založeny na změně hydraulických gradientů prostřednictvím přidání či odběru fluid prostřednictvím vrtu a sledování následné tlakové odezvy testovaného horninového prostředí. Při dostatečné délce testu a vysoké frekvenci měření změny piezometrických úrovní ve vrtu lze získat informace o hydrogeologické stavbě testovaného uložiště v rozsahu až stovek metrů od testovaného vrtu. V ČR bude uložiště radioaktivního odpadu budováno zřejmě v prostředí s puklinovou propustností. V takovém prostředí je možné hydrodynamickým testováním charakterizovat převládající propustnost uplatňující se při proudění podzemních vod v okolí úložiště (rovnoměrné proudění puklinovou sítí nebo převaha preferenčního proudění přes zlomy) a definovat míru těsností úložiště určením jeho hydraulické propojenosti s širším okolím (určení okrajových podmínek proudění). V případě zjištění vlivu zlomových struktur na proudění podzemních vod lze určit také další informace jako je úhel, který spolu tyto struktury svírají, či jejich propustnost.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info