Informace o publikaci

Hydrodynamické testování hlubinných úložišť

Autoři

ŘÍČKA Adam

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Hlubinné horninové prostředí může být využito k ukládání radioaktivního odpadu či jiných vysoce toxických odpadů. Toto prostředí se většinou nachází v zóně proudění podzemních vod. Při výzkumu potenciálního uložiště, je tedy nutné určit prostorové schéma tohoto proudění. Proudění podzemních vod bývá obvykle ovlivněno přítomností heterogenit způsobených přítomností různých typů hornin, tvary jejich těles a tektonickými poruchami. K hlavním nástrojům používaným k identifikaci těchto heterogenit patří geofyzikální průzkum. Ten však spolehlivě neodhalí to, co je z hlediska proudění důležité a to hydraulickou spojitost puklinových sítí či případných více-zvodněných systémů. K tomu je vhodné využít metod hydrodynamického testování. Ty jsou založeny na změně hydraulických gradientů prostřednictvím přidání či odběru fluid prostřednictvím vrtu a sledování následné tlakové odezvy testovaného horninového prostředí. Při dostatečné délce testu a vysoké frekvenci měření změny piezometrických úrovní ve vrtu lze získat informace o hydrogeologické stavbě testovaného uložiště v rozsahu až stovek metrů od testovaného vrtu. V ČR bude uložiště radioaktivního odpadu budováno zřejmě v prostředí s puklinovou propustností. V takovém prostředí je možné hydrodynamickým testováním charakterizovat převládající propustnost uplatňující se při proudění podzemních vod v okolí úložiště (rovnoměrné proudění puklinovou sítí nebo převaha preferenčního proudění přes zlomy) a definovat míru těsností úložiště určením jeho hydraulické propojenosti s širším okolím (určení okrajových podmínek proudění). V případě zjištění vlivu zlomových struktur na proudění podzemních vod lze určit také další informace jako je úhel, který spolu tyto struktury svírají, či jejich propustnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info