Project information

Výzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0052
Project Period
7/2011 - 6/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu dojde k významnému personálnímu posílení a rozvoji excelentního VaV týmu sestaveného z 2 expertních skupin. Jedna skupina, složená převážně z vědců Ústavu fyziky Země, bude kompetentní pro oblast evaluace dlouhodobé seismické stability území, nutné mj. pro bezpečný provoz jaderných elektráren. Druhá expertní skupina složená převážně z vědců Ústavu geologických věd řeší mj. podzemní ukládání jaderného odpadu.

Obě expertní skupiny disponují potřebnými zkušenostmi i materiálovým zázemím, avšak jejich personální posílení vždy o 1 renomovaného zahr. experta jim umožní posun na kvalitativně vyšší odbornou úroveň a dosažení excelence v daném oboru. Mj. i díky přenosu zahraničního know-how dosáhnou obě expertní skupiny lepších publik. výsledků, naváží intenzivnější mezinár. spolupráci, prohloubí spolupráci s průmyslem a zvýší šance v soutěži o nár. a mez. granty. Významným přínosem projektu bude věd. propojení obou tematicky blízkých expert. skupin do 1 kompaktního VaV týmu.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info