Publication details

Nové nosiče snižují nežádoucí účinky doxorubicinu u laboratorního potkana

Investor logo
Authors

DUFEK David HLAVÁČOVÁ Miroslava STRAČINA Tibor OLEJNÍČKOVÁ Veronika NOVÁKOVÁ Marie PAULOVÁ Hana

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info