Publication details

Agresivní prvky v dětských pořadech české veřejnoprávní televize

Title in English Aggressive elements in children's programs of Czech public television
Authors

SVOBODA Mojmír

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Requiered lectures at international conference Osobnost v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V. (Bratislava, 2015).
Related projects: