Publication details

Studium imunitních parametrů ryb

Investor logo
Authors

BARTOŇKOVÁ Jana VOJTEK Libor HYRŠL Pavel PALÍKOVÁ Miroslava

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Úvod. Studium imunitního systému na všech jeho úrovních má velký význam vzhledem k vývoji vakcín, imunostimulačních látek a správnému sestavení léčebného programu. Největší pozornost je bezpochyby věnována imunitnímu systému člověka. Jelikož řada imunitních mechanismů je konzervovaná napříč živočišnou říší, je důležité věnovat pozornost i imunitnímu systému nižších obratlovců a bezobratlých. Při studiu evolučního vývoje imunity jsou potom hledány shodné nebo naopak odlišné struktury a reakce mezi jednotlivými druhy. Ryby představují heterogenní skupinu živočichů. Jakožto poikilotermní organismy se musí vyrovnávat především se sezónními výkyvy teplot a s tím souvisejícími změnami v okolním prostředí. Mnoho zástupců ryb je ekonomicky významných, ať už z hlediska jejich chovu nebo naopak škod, které způsobují. V obou případech mohou poznatky o jejich imunitním systému přinést cenné informace pro zlepšení zdravotního stavu ryb v chovech nebo pro účinný boj s plevelnými druhy. Imunitní systém ryb se stejně jako u ostatních obratlovců dělí na mechanismy vrozené (nespecifické) i adaptivní (specifické). Oba systémy jsou spolu úzce propojeny a vzájemně kooperují ve snaze udržet organismus v rovnováze. Metodika. V našich experimentech jsme měřili hlavní složky nespecifické imunity několika druhů sladkovodních ryb. Luminometricky aktivitu komplementového systému a oxidačního vzplanutí fagocytů, množství lysozymu v kožním mukusu bylo měřeno metodou zónové difúze pomocí Micrococcus luteus. Výsledky. Dosažené výsledky dokazují ovlivnění imunitních parametrů faktory, jako jsou sezónní dynamika, pohlaví, reprodukce, úroveň ploidie či onemocnění a napadení parazity. Závěr. Souhrnný popis imunokompetence ryb je nezbytnou součástí větších fyziologických nebo ekologických studií, zejména se jedná o měření antibakteriálních složek nespecifické imunity. Tato práce byla podpořena granty GAČR P505/12/0375, NAZV QJ1210013 a NAZV QJ 1510077.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info