Informace o publikaci

Studium imunitních parametrů ryb

Logo poskytovatele
Autoři

BARTOŇKOVÁ Jana VOJTEK Libor HYRŠL Pavel PALÍKOVÁ Miroslava

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Úvod. Studium imunitního systému na všech jeho úrovních má velký význam vzhledem k vývoji vakcín, imunostimulačních látek a správnému sestavení léčebného programu. Největší pozornost je bezpochyby věnována imunitnímu systému člověka. Jelikož řada imunitních mechanismů je konzervovaná napříč živočišnou říší, je důležité věnovat pozornost i imunitnímu systému nižších obratlovců a bezobratlých. Při studiu evolučního vývoje imunity jsou potom hledány shodné nebo naopak odlišné struktury a reakce mezi jednotlivými druhy. Ryby představují heterogenní skupinu živočichů. Jakožto poikilotermní organismy se musí vyrovnávat především se sezónními výkyvy teplot a s tím souvisejícími změnami v okolním prostředí. Mnoho zástupců ryb je ekonomicky významných, ať už z hlediska jejich chovu nebo naopak škod, které způsobují. V obou případech mohou poznatky o jejich imunitním systému přinést cenné informace pro zlepšení zdravotního stavu ryb v chovech nebo pro účinný boj s plevelnými druhy. Imunitní systém ryb se stejně jako u ostatních obratlovců dělí na mechanismy vrozené (nespecifické) i adaptivní (specifické). Oba systémy jsou spolu úzce propojeny a vzájemně kooperují ve snaze udržet organismus v rovnováze. Metodika. V našich experimentech jsme měřili hlavní složky nespecifické imunity několika druhů sladkovodních ryb. Luminometricky aktivitu komplementového systému a oxidačního vzplanutí fagocytů, množství lysozymu v kožním mukusu bylo měřeno metodou zónové difúze pomocí Micrococcus luteus. Výsledky. Dosažené výsledky dokazují ovlivnění imunitních parametrů faktory, jako jsou sezónní dynamika, pohlaví, reprodukce, úroveň ploidie či onemocnění a napadení parazity. Závěr. Souhrnný popis imunokompetence ryb je nezbytnou součástí větších fyziologických nebo ekologických studií, zejména se jedná o měření antibakteriálních složek nespecifické imunity. Tato práce byla podpořena granty GAČR P505/12/0375, NAZV QJ1210013 a NAZV QJ 1510077.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info