Publication details

Odpověď hmyzu na nákazu entomopatogenními hlísticemi

Authors

HYRŠL Pavel DOBEŠ Pavel

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Úvod. Entomopatogenní hlístice a jejich symbiotické bakterie vytvářejí společně vysoce patogenní komplex, který je schopen usmrtit hmyzího hostitele během 48 hodin. Nákaza začíná narušením tělních bariér hostitele hlísticemi a vektorovým přenosem symbiotických bakterií do jeho hemocoelu. Hlístice i bakterie následně produkují velké množství faktorů, které interagují s imunitním systémem hmyzu a pomáhají překonat obranu hostitele. Naším cílem je popsat fyziologické a imunitní reakce hmyzího hostitele na nematobakteriální infekci a určit zdali se podobné mechanismy nemohou uplatňovat také u vyšších živočichů parazitovaných nematody. Metodika. Pomocí microarray analýzy jsme porovnali genovou expresi larev Drosophila melanogaster infikovaných entomopatogenními hlísticemi a jejich symbiotickými bakteriemi s larvami neinfikovanými. Exprese vybraných infekcí ovlivněných genů byla následně u larev utlumena pomocí UAS-Gal4 systému nebo mutována a byla testována obranyschopnost daných larev proti přirozené nákaze hlísticemi. Výsledky. Mezi geny významně ovlivněnými infekcí byly zejména ty, které jsou zapojeny v imunitních reakcích, buněčných a vývojových procesech. Pomocí experimentálních nákaz jsme identifikovali několik imunitních genů, kódujících např. složky koagulační kaskády nebo rozpoznávací molekuly, jako klíčové pro zdolání entomopatogenní nákazy. Závěr. Na infekčním modelu zahrnujícímu tři organismy - hlístici Heterorhabditis bacteriophora, bakterie Photorhabdus luminescens a Drosophila melanogaster jako jejich hostitele, jsme identifikovali nové mechanismy podílející se na reakci hmyzu proti nematobakteriálním patogenům. Tato práce byla podpořena granty NAZV-KUS QJ1210047 a TAČR TA04020318.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info