Project information

Polymerní a nanočásticové technologie pro moderní udržitelné včelařství

Investor logo
Project Identification
TA04020318
Project Period
7/2014 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Bee Research Institute at Dol

Cílem projektu je vyvinout postupy umožňující zlepšit zdravotní stav včelstev s minimálním dopadem na životní prostředí. Tento celkový cíl bude zahrnovat následující dílčí cíle:

  • Vyvinutí techniky přesné kvantifikace osudu pyrethoidu použitého ke potlačení varoázy pomocí fluorescenční značky. Tento systém umožní přesnou zpětnou vazbu ve vývoji systémů pro potlačení varoázy a následně minimalizaci obsahu pesticidu, což je výhodné jak ekonomicky tak z hlediska ekologických následků.
  • Vyvinutí technologie kontroly varoázy pomocí dřevěných destiček s pyrethoidy a polymerním excipientem, kde k optimalizaci bude použito sledování a kvantifikace pomocí fluorescenční značky.
  • Vyvinutí techniky čištění vosku od reziduí pesticidů použitých ke kontrole varoázy.
  • Vyvinutí technologie nanoformulací biostimulátorů pro zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí prostředků rostlinného původu. Pro sledování odpovědi bude použito přímé sledování imunitní odpovědi.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info