Publication details

Institucionální výbava evropského soukromého práva

Title in English Institutions of the European Private Law
Authors

SEHNÁLEK David

MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Příspěvek pojednával o současném nastavení pravomocí Evropské unie v oblasti soukromého práva a důsledcích tohoto rozdělení pro zabezpečení fungování soukromého práva v rovině institucionální.
Related projects: