Publication details

Institucionální výbava evropského soukromého práva

Investor logo
Title in English Institutions of the European Private Law
Authors

SEHNÁLEK David

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Příspěvek pojednával o současném nastavení pravomocí Evropské unie v oblasti soukromého práva a důsledcích tohoto rozdělení pro zabezpečení fungování soukromého práva v rovině institucionální.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info