Publication details

STUDIUM INTRACELULÁRNÍCH DOMÉN ETYLÉNOVÉHO RECEPTORU ETR1

Investor logo
Authors

SZMITKOWSKA Agnieszka JASEŇÁKOVÁ Zuzana PEKÁROVÁ Blanka KOMÁREK Jan ŽÍDEK Lukáš WIMMEROVÁ Michaela HEJÁTKO Jan

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Etylén je plynný rostlinný hormon, který se podílí na regulaci vývoje rostlin (např. klíčení semen, zrání ovoce, stárnutí) a na zprostředkování odpovědi k různým biotickým a abiotickým stresům1. V rostlině Arabidopsis thaliana je vnímán rodinou pěti membránově vázaných receptorů, kde dominantní roli hrají receptory ETHYLENE RESPONSE 1 (ETR1) a ETHYLENE RESPONSE SENSOR 1 (ERS1)2. ETR1 a ERS1 jsou jediné dva etylénové receptory s histidinkinázovou (HK) aktivitou (ostatní jsou Ser/Thr kinázy). Jejich HK aktivita je regulována přítomnosti dvojmocných kationtů3. Vápníkové a hořčíkové (Mg2+) kationty inhibují HK aktivitu ETR1. ERS1 má vpřítomnosti těchto kationtů Ser/Thr kinázovou aktivitu. V přítomnosti manganatého kationtu (Mn2+) mají oba receptory HK aktivitu. Předpokládáme, že by tento mechanismus mohl hrát roli jako přepínač mezi etylénovou a cytokininovou signální dráhou. Cílem naší práce je objasnit strukturní aspekty a HK aktivitu ETR1 ve vzájemné interakci etylénové a cytokininové signální dráhy. Naklonovali jsme jednotlivé intracelulární domény ETR1 (histidinkinázová a přijímačová) a připravili proteiny. U histidinkinázové domény jsme testovali kinázovou aktivitu v přítomnosti Mg2+ a Mn2+ kationtů. Zjistili jsme, že v přítomnosti Mg2+ dochází k inhibici autofosforylace. V současné době optimalizujeme metodu pro testování fosfotransferázové aktivity histidinkinázové domény. Pro studium strukturních změn vyvolaných dvojmocnými ionty jsme optimalizovali krystalizaci přijímačové domény. Testovali jsme různé teplotní podmínky, různá aditiva a různé techniky krystalizace s cílem získat krystaly s difrakcí menší než 2A. V současné době se testuje difrakce získaných krystalů. Nukleární magnetickou spektroskopii jsme použili pro studium interakce přijímačové domény s Mg2+. Zjistili jsme, že vazba Mg2+ je velmi slabá v porovnání s jejich vazbou k přijímačové doméně jiné rostlinné histidinkinázy CYTOKININ-INDEPENDENT 1. LITERATURA 1. Abeles F.B., Morgan P.W., Saltveit M.E., Ethylene in Plant Biology, 2nd Ed. Academic Press, San Diego, CA (1992) 2. Pekarová B., Szmitkowska A., Dopitovaá R., Degtjarik O.,Zidek L., Hejatko J., Mol Plant 9:71-85 (2016). 3. Moussatche,P., Klee H.J., J Biol Chem 279:48734-48741 (2004).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info