Project information

Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development

Investor logo
Project Identification
GA13-25280S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cytokininy (CK) a etylén jsou duležitými regulátory vývoje rostlin a jejich pusobení spolu úzce souvisí. Naše nepublikované výsledky ukazují na dosud neznámou roli CK v indukci nekolika proteinu podílejících se na biosyntéze etylénu. Dále jsme identifikovali interferenci CK a etylénového signálu v systému vícestupnového prenosu fosfátu (MSP). Cílem projektu je objasnení casoprostorové specifity a vývojového významu interakce CK a etylénu na úrovni regulace nove identifikovaných proteinu podílejícich se na syntéze etylénu a molekulárních mechanismu intereference signálu CK a etylénu v MSP. Konecne plánujeme objasnit podstatu molekulárního prepínace, jehož prítomnost náš model predpokládá a který pravdepodobne presmerovává prenos etylénového signálu mezi základní signální kaskádou zprotredkovanou MAP kinázami a MSP. Za tímto úcelem budeme pomocí NMR a rentgenové krystalografie analyzovat strukturní zmeny histidinkinázových domén ethylénových receptoru ETR1 a/nebo ERS1 v prítomnosti ruzných divalentních iontu, které byly identifikovány jako regulátory jejich
substrátové specifity.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info