Publication details

Prefixy v syntaxi a ve slovníku

Title in English Prefixes in syntax and lexikon
Authors

WAGNER Roland Anton

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Attached files
Description Syntaktická účinnost prefixů se stala (v návaznosti na Baker 1988) v poslední době podnětem k analýzám, které s nimi zacházejí jako se syntaktickými objekty (např. Svenonius 2004, Biskup (2014), Ziková (2016), Caha/Ziková (2016). Obecným jmenovatelem těchto analýz je, že umísťují prefix na hloubkové rovině do samostatné fráze, kterou opouští až v důsledku syntaktického pohybu. Existuje však i alternativní pohled, jehož analytické možnosti byly v 90. letech minulého století intenzivně prozkoumány na materiálu německých prefixů (např. Wunderlich/Stiebels 1994, Stiebels 1996, Olsen 1997). Na rozdíl od zastánců syntaktické analýzy vnímají zastánci druhého přístupu prefixaci jako kompozicionální proces ve slovníku, jehož deriváty podléhají v různé míře následné lexikalizaci. V přednášce představím oba pohledy a ukážu možnosti jejich aplikace na český jazykový materiál.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info