Publication details

Exprese CD20 je regulována interakcí CLL buněk s mikroprostředím a rituximab preferenčně eliminuje maligní B buňky s vysoce aktivní signalizací přes B‐buněčný receptor

Authors

PAVLASOVÁ Gabriela BORSKÝ Marek BROWN JR. MAYER Jiří MRÁZ Marek

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info