Publication details

Recenzní posudek monografie: Dagmar Sochorová, Výzkum mediální výchovy v edukaci učitelů českého jazyka a literatury

Authors

MINÁŘOVÁ Eva

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Posouzení textu monografie před vydáním na žádost redakce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info