Publication details

Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie

Authors

ŠINDELKOVÁ Monika PLUCKOVÁ Irena

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Na začátku výuky předmětu chemie k ní každý z žáků přistupuje s určitými představami o tématech, jež budou v rámci tohoto přírodovědného předmětu probírána. Tyto představy mohou být správné, ale i mylné. Svoji roli v těchto představách hraje názor spolužáků, kteří předmět chemie právě absolvují či jej již absolvovali, ale je zde také mnoho jiných činitelů, jež představy žáků o chemii a jejích tématech správně či mylně formují. Příspěvek se bude věnovat problematice miskoncepcí u žáků 8. ročníku základní školy ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. Obsahem samotného příspěvku jsou nejčastěji využívané výzkumné metody pro diagnostiku miskoncepcí a prekoncepcí, jako jsou tříúrovňové didaktické testy, dotazníková šetření, rozhovory a v neposlední řadě analýza žákovské kresby. Všechny tyto metody v sobě ukrývají mnoho pozitivních i negativních stránek. Předložený příspěvek seznamuje s výše uvedenými metodami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info