Informace o publikaci

Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie

Autoři

ŠINDELKOVÁ Monika PLUCKOVÁ Irena

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na začátku výuky předmětu chemie k ní každý z žáků přistupuje s určitými představami o tématech, jež budou v rámci tohoto přírodovědného předmětu probírána. Tyto představy mohou být správné, ale i mylné. Svoji roli v těchto představách hraje názor spolužáků, kteří předmět chemie právě absolvují či jej již absolvovali, ale je zde také mnoho jiných činitelů, jež představy žáků o chemii a jejích tématech správně či mylně formují. Příspěvek se bude věnovat problematice miskoncepcí u žáků 8. ročníku základní školy ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. Obsahem samotného příspěvku jsou nejčastěji využívané výzkumné metody pro diagnostiku miskoncepcí a prekoncepcí, jako jsou tříúrovňové didaktické testy, dotazníková šetření, rozhovory a v neposlední řadě analýza žákovské kresby. Všechny tyto metody v sobě ukrývají mnoho pozitivních i negativních stránek. Předložený příspěvek seznamuje s výše uvedenými metodami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info