Publication details

Rizikové faktory přetrvání poruchy glukózové tolerance po porodu u žen s GDM

Authors

BARÁTOVÁ Beáta BARTÁKOVÁ Vendula ŤÁPALOVÁ Veronika WÁGNEROVÁ Kristýna JANKŮ Petr BĚLOBRÁDKOVÁ Jana KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Gestační diabetes mellitus (GDM) je jednou z nejčastěji se vyskytujících komplikací těhotenství. Ženy s GDM mají nejen vyšší frekvenci porodnických komplikací ale také vyšší riziko vzniku diabetu po porodu či kdykoliv v pozdějším věku. Cílem studie bylo (i) zjistit, jaká je incidence konverze GDM do permanentní postpartum poruchy glukózové tolerance, (ii) identifikovat faktory, které mohou zvyšovat riziko konverze, (iii) zjistit, jestli existují rozdíly v průběhu porodu (peripartal outcomes) u žen s GDM s a bez přetrvávající poruchy glukózové tolerance po porodu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info