Publication details

COPING STRATEGIES AMONG FEMALE CZECH BREAST CANCER PATIENTS

Authors

PETERKOVÁ Hana ZAMASTILOVÁ Hana SKŘIVANOVÁ Kateřina BRANČÍKOVÁ Dagmar TEMOSHOK Lydia

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Československá psychologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Psychology
Keywords breast cancer; oncology; coping strategy; Type C coping style
Description Cíl. Prozkoumat copingové strategie, které užívají české pacientky s karcinomem prsu se zvláštním zřetelem ke copingovému stylu Typu C. Identifikovat změny copingových strategií v závislosti na léčebné odpovědi (remise, relaps/ progrese onemocnění). Metody. Předkládaná studie je retrospektivní a průřezová, využívá kvantitativní i kvalitativní metody. Copingové strategie byly zachyceny sebeposuzovacím dotazníkem Strategie zvládání stresu (SVF-78). Copingová strategie Typu C a další reakce pacientek na sdělení diagnózy byly identifikovány pomocí otevřené výpovědi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info