Publication details

COPING STRATEGIES AMONG FEMALE CZECH BREAST CANCER PATIENTS

Investor logo
Authors

PETERKOVÁ Hana ZAMASTILOVÁ Hana SKŘIVANOVÁ Kateřina BRANČÍKOVÁ Dagmar TEMOSHOK Lydia

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Československá psychologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Psychology
Keywords breast cancer; oncology; coping strategy; Type C coping style
Description Cíl. Prozkoumat copingové strategie, které užívají české pacientky s karcinomem prsu se zvláštním zřetelem ke copingovému stylu Typu C. Identifikovat změny copingových strategií v závislosti na léčebné odpovědi (remise, relaps/ progrese onemocnění). Metody. Předkládaná studie je retrospektivní a průřezová, využívá kvantitativní i kvalitativní metody. Copingové strategie byly zachyceny sebeposuzovacím dotazníkem Strategie zvládání stresu (SVF-78). Copingová strategie Typu C a další reakce pacientek na sdělení diagnózy byly identifikovány pomocí otevřené výpovědi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info