Informace o publikaci

COPING STRATEGIES AMONG FEMALE CZECH BREAST CANCER PATIENTS

Logo poskytovatele
Název česky Copingové strategie u českých pacientek s karcinomem prsu
Autoři

PETERKOVÁ Hana ZAMASTILOVÁ Hana SKŘIVANOVÁ Kateřina BRANČÍKOVÁ Dagmar TEMOSHOK Lydia

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova breast cancer; oncology; coping strategy; Type C coping style
Popis Cíl. Prozkoumat copingové strategie, které užívají české pacientky s karcinomem prsu se zvláštním zřetelem ke copingovému stylu Typu C. Identifikovat změny copingových strategií v závislosti na léčebné odpovědi (remise, relaps/ progrese onemocnění). Metody. Předkládaná studie je retrospektivní a průřezová, využívá kvantitativní i kvalitativní metody. Copingové strategie byly zachyceny sebeposuzovacím dotazníkem Strategie zvládání stresu (SVF-78). Copingová strategie Typu C a další reakce pacientek na sdělení diagnózy byly identifikovány pomocí otevřené výpovědi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info