Publication details

Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup

Title in English Superior sulcus tumor - surgical approach
Authors

CHOVANEC Zdeněk PEŠTÁL Adam KŘÍŽ Zdeněk BRICHTOVÁ Eva ČAPOV Ivan

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Apikální nádor plic prorůstající do prvního žebra, ganglion stellatum a brachiálního plexu byl původně popsán americkým radiologem Henrym Pancoastem, a proto je nádor v téhle oblasti často označován jako Pancoastův tumor nebo „superior sulcus tumor“, k němuž je relativně komplikovaný chirurgický přístup, vzhledem k lokálním anatomickým poměrům. Nádory vyrůstající z apexu plíce, prorůstající do struktur apexu hrudní stěny, včetně periostu nebo kostí prvního žebra, ale často i do ostatních struktur popisované lokality (subklaviální cévy, brachiální plexus, ganglion stellatum, sympatikus nebo obratlová těla) byly původně hodnoceny jako inoperabilní s fatální prognózou. První zmínka o úspěšné léčbě Pancoastova tumoru pomocí chirurgické resekce následované radioterapií byla popsána v roce 1953. V roce 1961 Shaw publikoval výsledky radioterapie následované kompletní resekcí ze zadního přístupu. Pro tumory lokalizované ve středním nebo předním kompartmentu je vodný Dartevelleho přístup. Při tomto přístupu ale dochází k resekci střední poloviny klíčku s místem úponu strnokleidomastoideu a velkého prsního svalu s následným porušením mobility ramene. Tento problém odpadá při použitá transmanubriálního přístupu dle Grunenwalda. Přístup umožňuje disekci soutoku subklaviální a vnitřní jugulární vény a částečné ozřejmění brachiocefalického plexu a proximální části subklaviální tepny. V kazuistice bude uvedena pacientka s infiltrací horní hrudní apertury vycházející z I. a II. žebra s provedenou resekcí dle Grunenwalda.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info