Publication details

Identita v softwarovém umění

Title in English Identity in software art
Authors

SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam

Type Exposition
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Výstava a komentovaná přehlídka děl softwarového umění. Součástí akce bude přednáška o tom, jak softwarová díla pracují s kategorií identity. Jádrem výstavy budou právě taková díla softwarového umění, která tuto svou vlastnost reflektují.