Informace o publikaci

Identita v softwarovém umění

Autoři

SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výstava a komentovaná přehlídka děl softwarového umění. Součástí akce bude přednáška o tom, jak softwarová díla pracují s kategorií identity. Jádrem výstavy budou právě taková díla softwarového umění, která tuto svou vlastnost reflektují.