Publication details

Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie

Title in English The Case-Law of the European Court of Human Rights and of the Court of Justice of the European Union Relating to Surrogacy
Authors

PALÁSEK Milan

Year of publication 2017
Type Article in Proceedings
Conference COFOLA 2017 (Sborník z konference)
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Keywords Surrogacy; surrogate mother; best interests of the child; parentship; assisted reproduction;
Description Příspěvek pojednává o vybraných otázkách souvisejících s problematikou náhradního mateřství, a to ve vazbě na právní závěry Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Pozornost je věnována rozhodovací praxi ESLP a SDEU zabývající se především otázkou právního uznání rodinných vazeb mezi dítětem a párem, který si ho „objednal“ u náhradní matky v zahraničí, státními orgány jejich domovské země a v návaznosti na to i problematikou souvisejícího vydání příslušné dokumentace. Současně bude věnována pozornost i otázce vymezení ochrany vazeb mezi objednatelským párem a dítětem v mezích rodinného či soukromého života ve smyslu čl. 8 Úmluvy. V neposlední řadě bude představena i judikatura zabývající se sporným postavením ženy-objednatelky v přístupu k mateřské dovolené.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info