Project information

Civilní status člověka (xxx)

Project Identification
MUNI/A/0889/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Civilní status člověka je klíčovým pojmem soukromého práva. Zejména po rekodifikaci občanského zákoníku nabývá na významu, neboť došlo k podstatným změnám, zejména jde-li o vymezení jeho obsahu.
Tradičně civilní status člověka zahrnuje jméno a příjmení, právní osobnost a svéprávnost, bydliště a v neposlední řadě i rodinný status, tj. vazby člověka na své příbuzné, rodinu. Někdy bývá do civilního statusu člověka zahrnuta i problematika vlastnictví.
Ve vazbě na rekodifikovaný občanský zákoník se klade celá řada koncepčních, ale i dílčích otázek. Projekt proto cílí jak na obecné, tak zvláštní souvislosti dané problematiky, kupř. i na analyzování civilního statusu transsexuálů a transgender lidí.
Danou problematiku nelze zkoumat bez širších vazeb na neprávní disciplíny, ale zejména bez historických, evropských či světových souvislostí, jmenovitě např. bez dopadů judikatury Evropského soudu pro lidská práva na národní právní řády v Evropě, resp. lidskoprávní dimenze vůbec.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info