Publication details

Charakterizácia kmeňov Staphylococcus aureus obsahujúcich ostrov patogenity s génom pre exfoliatívny toxín D

Title in English Characterization of Staphylococcus aureus strains containing pathogenity island with exfoliative toxin D gene
Authors

KRISTEKOVÁ Daniela RŮŽIČKOVÁ Vladislava BOTKA Tibor PETRÁŠ Petr

Year of publication 2018
Type Article in Proceedings
Conference XXVII. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Keywords exfoliative toxin; SaPIdB; ETD; Staphylococcus aureus
Description Staphylococcus aureus je závažný patogén spôsobujúci široké spektrum ochorení. Jeho významnými faktormi virulencie sú aj exfoliatívne toxíny ETA, ETB a ETD. Kým ETA a ETB sú asociované so stafylokokovým syndrómom oparenej kože, kmene produkujúce ETD boli izolované prevažne z rôznych hnisavých rán. Gén kódujúci ETD sa nachádza v ostrove patogenity SaPIdB spoločne s génom pre enzým EDIN-B a podjednotky reštrikčno modifikačného systému (R-M). V práci bolo skúmaných 15 klinických kmeňov a 5 porovnávacích kmeňov pozitívnych pre gény etd a edinB. Metódami molekulárnej biológie boli určené charakteristiky kmeňov a zloženie vybraných oblastí ostrova SaPIdB. Vo väčšine charakteristík (spa typ, agr typ, obsah profágov) bola nájdená väčšia podobnosť medzi desiatimi kmeňmi rezistentnými voči oxacilínu, všetky mali genotyp ST-80, SCCmec IV a obsahovali gén pre PVL. Päť non-MRSA kmeňov ukazovalo väčšiu variabilitu v zisťovaných vlastnostiach. U jedného izolátu z Pemphigus neonatorum bol popísaný nový spa typ a ST typ. Študované kmene boli testované na prítomnosť 16 vybraných génov pre toxíny a faktory virulencie. U všetkých študovaných kmeňov sa vyskytovali gény hla, hld a sak. Žiaden z kmeňov neobsahoval gény sea, etb, tst a sed. Po porovnaní makroreštrikčných spektier boli klinické kmene rozdelené do 10 PFGE-typov. Analýzou sekvencií ostrova SaPIdB boli v jednej z vybraných oblastí objavené rozdiely v nukleotidovej štruktúre. Gény etd a edinB neobsahovali žiadne polymorfizmy. Ostrov patogenity SaPIdB u 13 zo študovaných 15 klinických kmeňov bolo možné zaradiť do už skôr popísaného genotypu 1. U dvoch klinických MRSA-kmeňov boli zistené 2 nové genotypy na základe zmien v koncovej oblasti SaPIdB. Práca poskytuje ucelený prehľad zaujímavých molekulárne-genetických vlastností skupiny ETD-pozitívnych kmeňov S. aureus izolovaných v rôznych zdravotníckych zariadeniach ČR. Jedná sa o kmene s veľkým vybavením faktorov virulencie, ktoré ukazujú na ich vysoký patogénny potenciál. Práca vznikla s podporou projektu MUNI/A/0824/2017.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info