Informace o publikaci

Charakterizácia kmeňov Staphylococcus aureus obsahujúcich ostrov patogenity s génom pre exfoliatívny toxín D

Autoři

KRISTEKOVÁ Daniela RŮŽIČKOVÁ Vladislava BOTKA Tibor PETRÁŠ Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference XXVII. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2018
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova exfoliative toxin; SaPIdB; ETD; Staphylococcus aureus
Popis Staphylococcus aureus je závažný patogén spôsobujúci široké spektrum ochorení. Jeho významnými faktormi virulencie sú aj exfoliatívne toxíny ETA, ETB a ETD. Kým ETA a ETB sú asociované so stafylokokovým syndrómom oparenej kože, kmene produkujúce ETD boli izolované prevažne z rôznych hnisavých rán. Gén kódujúci ETD sa nachádza v ostrove patogenity SaPIdB spoločne s génom pre enzým EDIN-B a podjednotky reštrikčno modifikačného systému (R-M). V práci bolo skúmaných 15 klinických kmeňov a 5 porovnávacích kmeňov pozitívnych pre gény etd a edinB. Metódami molekulárnej biológie boli určené charakteristiky kmeňov a zloženie vybraných oblastí ostrova SaPIdB. Vo väčšine charakteristík (spa typ, agr typ, obsah profágov) bola nájdená väčšia podobnosť medzi desiatimi kmeňmi rezistentnými voči oxacilínu, všetky mali genotyp ST-80, SCCmec IV a obsahovali gén pre PVL. Päť non-MRSA kmeňov ukazovalo väčšiu variabilitu v zisťovaných vlastnostiach. U jedného izolátu z Pemphigus neonatorum bol popísaný nový spa typ a ST typ. Študované kmene boli testované na prítomnosť 16 vybraných génov pre toxíny a faktory virulencie. U všetkých študovaných kmeňov sa vyskytovali gény hla, hld a sak. Žiaden z kmeňov neobsahoval gény sea, etb, tst a sed. Po porovnaní makroreštrikčných spektier boli klinické kmene rozdelené do 10 PFGE-typov. Analýzou sekvencií ostrova SaPIdB boli v jednej z vybraných oblastí objavené rozdiely v nukleotidovej štruktúre. Gény etd a edinB neobsahovali žiadne polymorfizmy. Ostrov patogenity SaPIdB u 13 zo študovaných 15 klinických kmeňov bolo možné zaradiť do už skôr popísaného genotypu 1. U dvoch klinických MRSA-kmeňov boli zistené 2 nové genotypy na základe zmien v koncovej oblasti SaPIdB. Práca poskytuje ucelený prehľad zaujímavých molekulárne-genetických vlastností skupiny ETD-pozitívnych kmeňov S. aureus izolovaných v rôznych zdravotníckych zariadeniach ČR. Jedná sa o kmene s veľkým vybavením faktorov virulencie, ktoré ukazujú na ich vysoký patogénny potenciál. Práca vznikla s podporou projektu MUNI/A/0824/2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info