Publication details

Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2015–2016 v praxi

Authors

GUZI Martin NEKUDA Jaroslav

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Attached files
Description V roce 2018 realizovala Masarykova univerzita již pojedenácté průzkum uplatnění vlastních absolventů v praxi. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaké je uplatnění absolventů MU v praxi. Snahou tedy bylo zachytit vazby mezi příležitostmi pro absolventy na trhu práce a jejich využitím, zachytit jejich strategie a pohyby na trhu práce po jednom až dvou letech od ukončení studia. Cílovou skupinou byli absolventi magisterského prezenčního a navazujícího magisterského prezenčního studia z let 2015 a 2016 ze všech fakult MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info