Publication details

České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV – Česká republika

Authors

BEDROŠOVÁ Marie HLAVOVÁ Renata MACHÁČKOVÁ Hana DĚDKOVÁ Lenka ŠMAHEL David

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Description Výzkumná zpráva shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info