Publication details

Parfémonyma na rozhraní ideonym a pragmatonym a jejich souvislost s olfaktorickou percepcí

Authors

ŠUBRTOVÁ Milena

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation