Publication details

Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci - pilotní data

Title in English Using next generation sequencing in search of candidate microRNAs as markers of reccurence of atrial fibrilation after catheter ablation - pilot results
Authors

ŠUSTR Filip MACHÁČKOVÁ Táňa OPPELT Jan SLABÝ Ondřej STÁREK Zdeněk NOVÁK Jan

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info