Publication details

12. zimní konference / workshop "SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI KRAJSKÝCH ÚŘADŮ"

Authors

KADEČKA Stanislav MAREK David

Year of publication 2018
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Letošní, již 12., ročník naší konference / workshopu, jež opět bude tradičním inspirativním zimním setkáním okolo stopadesáti právních expertů z celé České republiky v zasněžené Jihlavě, hrdě navazuje na nepřerušenou úspěšnou sérii započatou v roce 2007. Svá poselství, poznatky a zkušenosti zde účastníkům i letos přednesou a budou otevřeně diskutovat významní představitelé jednotlivých složek veřejné moci v České republice, jakož i elitní představitelé doktríny veřejného práva. Kromě samotného správního řádu jako kodexu činnosti veřejné správy, jenž má za sebou – obdobně jako naše konference / workshop – již přes dvanáct let své aplikace, a souvisejících zvláštních procesních úprav (které frekventovaně a přitom mnohdy s interpretačními a aplikačními obtížemi nacházejí své místo v praxi územní veřejné správy) bude letošní program posléze opět věnován jednak novému kodexu správního trestání, jednak reflexi veřejné správy a její administrativněprávní regulace ve správním soudnictví, a to tradičně s důrazem na prostředí a problémy územní veřejné správy. Akce se koná pod záštitou děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Stálým odborným garantem je JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info