Publication details

Různé formy kolektivního bydlení: bydlení jako commons – participativní bydlení podporované místní komunitou, In Samec, Tomáš, (ed.) "Jak zajistit dostupné bydlení?"

Title in English Different forms of collective housing: Housing as commons - participative housing supported by the local community, In Samec, Tomáš, (ed.) "How to secure affordable housing?"
Authors

BLAŽEK Jan

Year of publication 2018
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info