Project information
Současné environmentální výzvy: cesty k překonávání rozkolu mezi přírodou a společností

Project Identification
MUNI/A/0957/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt slouží jako platforma pro podporu badatelské činnosti doktorských studentů a studentek na Katedře environmentálních studii (KES), jejich spolupráce a pěstování inter- a trans-disciplinárního přístupu ke studiu environmentálních a souvisejících společenských fenoménů a problémů. Projekt je rozdělen do třech modulů v rámci kterých by primárně měla probíhat spolupráce řešitelů/ek. Tato však bude doplněna o diskuse a konzultace jak vrámci celého projektového týmu na badatelských seminářích, tak konzultace s oborným garantem a garantkou projektu. Výsledky projektu budou prezentovány formou odborných článků publikovaných v kvalitních odborných časopisech, příspěvky na vědeckých konferencích a fórechm i popularizovány prostřednictvím článků a veřejných přednášek.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info