Publication details

Role a předpoklady dobré stáže v institucích veřejné správy

Authors

ŠPAČEK David FÓNADOVÁ Laura ŠPALEK Jiří

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Veřejná správa
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Zahraniční i domácí zkušenosti ukazují, že stáže studentů mají nezpochybnitelný význam pro jejich budoucí profesní život. Mohou přispět také institucím, které stážisty přijímají. To platí jak pro soukromé firmy, tak i pro instituce veřejné správy. V České republice dosud neexistuje obecný rámec v podobě zákonné či podzákonné regulace, která by se problematikou stáží ve veřejné správě či obecně v institucích veřejného sektoru zabývala. Dané tematice se vůbec nevěnují základní právní předpisy v oblasti vzdělávání pro potřeby veřejné správy a řízení lidských zdrojů a vzdělávání úředníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info