Publication details

Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace

Authors

HOLUŠA Jakub HANÁČEK Martin NÝVLT Daniel

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Related projects: