Publication details

Mapování vodních toků na jižní Moravě v letech 2018 a 2019 - první výsledky

Authors

ČAMLÍK Gašpar JANOŠKA Zbyněk HORÁK Kryštof

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description V sezóně 2018 proběhlo mapování cílových druhů na vodních tocích jižní Moravy, především pak na tocích větších. Bylo splaveno 344 km vodních toků (Dyje, Morava, Jihlava, Svratka a Svitava). Menší vodní toky byly mapovány ze břehu nebo broděním; Takto bylo zmapováno dalších 214 km vodních toků (Kyjovka, Hruškovice, Bobrava, Olšava, Stará Svratka, Svitava, Trkmanka, Litava, Velička a další). V roce 2019 byl monitoring zopakován, přičemž většina toků, kde to bylo možné, byla splavena pomocí kánoe (celkem 490 km). Oproti předchozímu roku byly navíc splaveny například Oslava, Kyjovka a horní úseky Dyje a Svratky. V roce 2018 bylo zjištěno 129 teritorií ledňáčka říčního (Alcedo atthis), z toho 111 prokázaných hnízdění a 18 pravděpodobných hnízdění, 1260 párů břehule říční (Riparia riparia) v 17 koloniích či 5 rodin morčáků velkých (Mergus merganser) s dohromady 43 mláďaty. Z bahňáků byl kulík říční (Charadrius dubius) zjištěn na 21 lokalitách, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) na 14 lokalitách, zatímco pisík obecný (Actitis hypoleucos) pouze na 1 lokalitě. Skorec vodní (Cinclus cinclus) byl zaznamenán na 19 lokalitách. Tyto druhy byly vyhledávány cíleně a pozornost byla zaměřena na průkaznost hnízdění. Do mapování se zapojilo 10 mapovatelů. Rok 2019 byl oproti předcházejícímu roku charakteristický vyššími jarními průtoky, což bezesporu výsledky ovlivnilo. Právě na porovnání obou let a vyhodnocení metody se zaměří příspěvek konference.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info