Publication details

Porovnání fyziologických a imunitních parametrů letních a zimních včel

Authors

HYRŠL Pavel

Year of publication 2019
Type Popularization text
Citation
Description Včely mají stejně jako jiný hmyz imunitní systém, který jim umožňuje reagovat na okolní prostředí a patogeny. Imunitní reakce zprostředkovávají buňky (hemocyty) a molekuly v cirkulující tělní tekutině - hemolymfě. Mezi důležité nebuněčné složky patří antibakteriální peptidy a složky fenoloxidázové a koagulační kaskády, kdy při poranění dochází ke srážení hemolymfy a zčernání poraněného místa díky tvorbě melaninu. Včely žijí sociálním způsobem ve velkých společenstvích a díky tomu u nich není tolik důležitá imunita jedince, ale nastupuje tzv. sociální imunita, při které je cílem přežití celého včelstva a velký vliv má sociální chování jednotlivých včel. Mezi projevy sociální imunity patří například čištění úlu, obrana proti vetřelcům na česle, regulace teploty nebo ochrana královny. V kontrastu s dlouhodobým chovem je obecně velmi málo informací o včelí imunitě v porovnání s jinými zástupci hmyzu. V našich experimentech pracujeme se vzorky hemolymfy včelího plodu nebo dospělých včel, a snažíme se najít měřitelné parametry imunity, které bychom mohli používat pro přesné určení zdravotního stavu včelstva. Účinnost nových doplňků výživy testujeme např. experimentální nákazou včelího plodu hlísticemi. Studium imunitního systému včel ztěžuje velká individuální variabilita, zásadní vliv má také stáří jedinců nebo roční období. Studujeme také rozdíly mezi tzv. letními a zimními včelami; dlouhověkost včel je doprovázena syntézou odlišných proteinů v hemolymfě, odlišností potravy a aktivací odlišných složek imunity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info